Dienstverlening

Werving & Selectie

Geschreven door Germaine Portier

Bij werving & selectie vinden wij het belangrijk om uw bedrijf “goed” te kennen, te weten hoe het bedrijf is opgebouwd, wat momenteel actueel is en hoe de bedrijfscultuur is. Door precies te weten “wie” het bedrijf is, kan specifieker gezocht worden naar de geschikte persoon.

 

In onze werkwijze staat voorop dat we volledige informatie nodig hebben van het bedrijf, het functieprofiel en de verwachtingen omtrent de persoonlijke competenties van de kandidaat.
Wij verzorgen dan voor u een functieprofiel en een advertentietekst. Hierna kunnen wij de markt benaderen waarbij we samen met u een keuze maken uit diverse wervingskanalen. U moet hierbij denken aan internet, media en overige middelen.

 

Bij het selecteren is het belangrijk dat we samen afstemmen hoe we dit proces ingaan. Er zijn diverse mogelijkheden, bv. Wij verzorgen de eerste screening op basis van de harde criteria (functie-eisen) en u voert de gesprekken met de door u geselecteerde kandidaten. Of we verzorgen samen de eerste screening en u kiest ervoor om ons het 1e gesprek te laten voeren en u voert het 2e gesprek. Dit kan geheel op uw wensen worden ingevuld.

 

Op het moment dat we geschikte kandidaten hebben gescreend, kunnen wij voor u referenties inwinnen en zonodig een assessment of psychologisch onderzoek laten uitvoeren. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van de functie.

Loopbaanontwikkeling

Geschreven door Germaine Portier

Het is voor elke werkgever een enorme uitdaging om medewerkers te behouden voor het bedrijf. De kosten van personeel zijn namelijk hoog en verloop kost een werkgever heel veel geld. Er gaat kennis uit het bedrijf weg en het duurt altijd weer te lang voordat die kennis weer op het oude niveau terug is. Om dit te voorkomen kan een bedrijf werken met systemen om het potentieel / talent van medewerkers optimaal te ontwikkelen. Het voordeel hiervan is dat medewerkers het gevoel krijgen dat de werkgever hen graag wil behouden voor het bedrijf en graag in hen wil investeren. Medewerkers worden hierdoor loyaal naar de werkgever want het is nog altijd het systeem van “geven” en “nemen”. De werkgever krijgt hierdoor meer kennis en ervaring in zijn bedrijf waardoor hij professioneler zijn bedrijf kan runnen.

 

Het opzetten van deze systemen kunnen wij voor u verzorgen. U moet hierbij denken aan functioneringsgesprekken, POPgesprekken (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en beoordelingsgesprekken. Met een mooi woord wordt dit ook wel Performance Management Proces genoemd.


Voorwaarde voor het opzetten van deze systemen is dat uw bedrijf in het bezit is van functiebeschrijvingen (of competentieprofielen), functiewaarderingssysteem en een salarissystematiek. Vaak is dit een onderdeel van de CAO.
Mocht uw bedrijf niet onder een CAO vallen en dus zelf verantwoordelijk zijn voor bovenstaande, dan kunnen wij u uiteraard hierbij helpen.

 

Een onderdeel van loopbaanontwikkeling is coaching en training. Ook hierin hebben wij ervaring en hebben wij consultants die samen met u een plan hiervoor kunnen opstellen. Wij maken trainingen op maat en kunnen de training zowel in uw bedrijf als extern verzorgen.

Administratieve dienstverlening

Geschreven door Germaine Portier

Vindt u ook dat u te veel tijd kwijt bent met de administratieve verwerking van alles rondom personeel. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsovereenkomsten, mutaties, salarisaanpassingen, dossiervorming, brieven opstellen, pensioenadministratie, ziekteverzuim en de verplichtingen rondom Wet Verbetering Poortwachter, etc.? Wij kunnen u helpen om dit voor u te verzorgen. Uiteraard denken wij graag met u mee en kunnen we samen kijken hoe we dit zo efficient en makkelijk mogelijk kunnen doen. En kwaliteit voorop, daar staan wij voor!